Previewdomän ändrad

Vi har nyligen ändrat vår preview domän hos Websupport, den gamla domänen tidigare för denna webbplats var geologicaconsult.com.preview.binero.se

Framöver så måste ni använda den nya preview-domänen som för denna webbplats är geologicaconsult.com.websupportpreview.net
Den här temporära sidan kommer att stängas i slutet på Oktober.

Preview domain changed

We have recently changed our preview domain at Websupport, the old preview domain for this website was geologicaconsult.com.preview.binero.se

Going forward, the new preview domain for this website is available at
geologicaconsult.com.websupportpreview.net
This temporary page will be closed end of October.